Bed & Breakfast i Gamle Skudeneshavn

Norneshuset overnatting – det største huset i sjøhusrekken er også det eldste. Historien forteller at det kombinerte sjø-og bolighuset ble tatt med som returlast fra sildefarten til Riga og reist i Skudeneshavn i 1830-årene.

Tømmerstokkene i gangen har tydelige,utskårne tall som viser at huset er blitt flyttet. Det var handelsmann og skipsreder Salve Haga som satte opp huset vel 30 år gammel,med ikke mindre enn fire stuer. Huset ble senere påbygget 4,5meter mot sjøen, og underetasjen ble gjort om til sildesalteri før deler av underetasjen senere ble brukt som fjøs og stall.

I 1894 kjøpte Simon Slaatebræk huset og innredet en liten butikk i bryggerhuset. Simon Slaatebræk drev butikken fram til 1912 da døtrene Kaia og Sofie Slaatebræk overtok huset og startet "Slaatebræks Pensjonat".

I 1972 kjøpte fabrikkeier Arnt Nornes pensjonatet av arvingene etter Slaatebræk-søstrene. Arnt Nornes drev på den tiden en stor rekefabrikk i nabobygget. Med det nye navnet "Norneshuset" drev han vertshuset videre i samme ånd som Kaia og Sofie Slaatebræk hadde gjort i nesten 60 år. Siden har den store sjøhusbygningen på Nornes skaffet husrom til mange reisende – blant annet forteller den første gjesteboken at pensjonatet ble flittig brukt av kunstmalere som kom til Skudeneshavn.

I dag er det altså enda en ny generasjon skudeneshavnere som driver pensjonat i den vel 160 år gamle bygningen. Per Nornes, fabrikkeierens eldste sønn og kona Berit eier pensjonat-bygningen som ble totalrehabilitert i 1987.

Kontaktinformasjon

Bed & Breakfast i Gamle Skudeneshavn Adresse:
Nordnes 7, 4280 Skudeneshavn
 
Nettside:
www.norneshuset.no
 
Telefon:
+47 52 82 72 62 / 900 59 007
 
Åpningstider:
01.01.0001 - 01.01.0001

Også i nærheten

Appen «Tilbakeblikk»
Arkelogisk Museum
Bakkaåno Camping & Gjestegard
Bed & Breakfast i Gamle Skudeneshavn
Best Western Havly Hotell
Bokn Bygdemuseum
Copyright © Nordsjøvegen - Drive The Viking Path. Powered By New Mind | tellUs       •      Design & utvikling: DESTINO © Publiseringsløsning | Destinet