white%20element-02

Kystkultur

Tema

Med Nordsjøen som nærmeste nabo

Fyrene har i århundrer fungert som havets hyrder og lyst opp en trygg sjøvei fra hav til havn. Fyrvokterne og deres familier har inntil ganske nylig sørget for å holde lysene tent, i det som var deres hjem. De levde et spesielt liv på grensen mellom hav og land, med vær og vind tett på kroppen. Livet kunne være riktig så fredelig på fine dager, men i blant skylte kjempebølger over fyret, og ga hverdagen et dramatisk preg. Moderne teknologi har gjort fyrvokterne overflødige. Men de fleste fyrene står fremdeles og lyser, noen høyreiste og majestetiske, andre er mer som store hytter med kraftig utebelysning. I dag er det mulig å besøke mange av de nedlagte fyrstasjonene i Rogaland og Agder, noen har til og med overnattingstilbud. Disse fyrene er levende tidsvitner som formidler unike historier fra en annen tid og en annerledes tilværelse.
 


Eigerøy fyr

Fredet fyr fra 1854. Åpent fyr, utstilling og kafé med enkel servering på søndager i juni og juli kl. 12-17. Vokterboligen leies ut hele året utenom åpningstidene. Kontakt Eigersund kommune på tlf. 51 46 80 00 eller sjekk www.eigersund.kommune.no for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.
 

Friluftsfyret Kvassheim

Fyrbygg fra 1912 med varmestue i maskinhuset. Enkel kafé, uten kjøpeplikt. Flott utstilling i fyrbygget. Varmestuen kan leies til arrangement utenom åpningstiden. Åpent søn- og helligdager kl. 11-17, fra 8. januar og ut oktober. Åpent hver dag, unntatt lørdag, kl. 11-17, i perioden medio juni til medio august. Kontakt Jæren friluftsråd på telefon: 51 66 71 70 for mer informasjon. E-post: post@jarenfri.no, www.jarenfri.no.
 

Tungenes fyr

Fredet fyrbygning i Randaberg fra 1862. Kunst- og kulturhistoriske utstillinger og fyrkafé i et populært turområde. Mulighet for utleie til arrangement utenom åpningstiden: 07.02-12.06: hver søndag kl. 12-16 /19.06-21.08: hver dag kl. 12-16 / 28.08-27.11: hver søndag kl. 12-16. Kontakt Jærmuseet (www.jaermuseet.no) for mer informasjon.

Lista Fyr

Lista fyr ble tent første gang i 1836. I en periode det fantes det 3 fyrtårn på stedet for å skille dette fyret fra andre. på det tidspunktet var Lista Fyr Norges største fyrstasjon! De to fyrfundamentene er gravd frem og er synlige i dag. Ved Lista fyr finnes det også Galleri Lista Fyr, Lista Fuglestasjon og Lista Fyr informasjonssenter.

Lindesnes Fyr

Norges sydligste punkt på fastlandet, 2518 km fra Nordkapp. Lindesnes Fyr er Norges eldste fyrsted fra 1655 og nasjonalt fyrmuseum. Fyrhistorisk utstilling , turløyper, informasjonssenter, krigsfort, galleri, restaurant og kafè på stedet.

Obrestad Fyr

Helt ytterst på en høyde over havet ligger Obrestad Fyr.
Fyrbygningen sto ferdig i 1873. I 1982 ble fyret automatisert og siden 1991 har det vært ubemannet. Fyret er i dag kulturhistorisk museum. Vil du bo i unike boliger med utsikt over storhavet er dette stedet.
Vi tilbyr overnatting hele året. I sommerferien er det kunstutstilling i fyrbygningen.

Fyr langs Nordsjøvegen

Eigerøy fyr
Fjøløy fyr
Friluftshuset Kvassheim
Geitungen fyr
Høye Varde fyrstasjon
Kvitsøy fyr
Lille Presteskjær fyr
LIndesnes fyr
Obrestad Fyr
Ryvingen fyr
Røværholmen fyr - så vakkert - så ekstremt
Tungenes fyr
Utsira fyr
Vikeholmen fyr