white%20element-02

Viking

Tema

Vår kulturarv

De kom brått og voldsomt, vikingene. De satte skrekk i veletablerte samfunn som nok var vant med krig, men slett ikke til den overraskelsetaktikken vikingene brukte. I norge var det særlig fra Vestlandet de drog ut på sine ferder. Mange vikinger ble styggrike på røvet gods.

Ofte foregikk erobringen etappevis. Vikingene kunne slå seg ned på et sted og bli der noen år, til og med en generasjon, før de fortsatte å erobre seg videre i verden. Årsaken, mener mange, kunne være mangel på dyrkbar jord. I norge var det særlig fra Vestlandet de drog ut på sine ferder. Mange vikinger ble styggrike på røvet gods.

Gjennom dristige kamper mot andre vikinger eller andre lands hær ga stor heder hjemme i Norge. Dette telte like mye som gods og gull. Vikingene hadde enorm fysisk og psykisk styrke. Deres ukuelige pågangsmot, deres vilje til seier, deres tekniske begavelse, og evne til å organisere overalt hvor de slo seg ned. Men medaljen hadde en bakside. Blodrusn grep dem når de hoppet i land fra skipene med dragehodene og det fløt strømmer av blod der de fór frem.

Kvinnemakt
Husfruen på gården var en mektig person. Hun regjerte når mannen var bortreist. Kvinnens arbeid og sosiale posisjon var først og fremst knyttet til familien og gården. Symbol på dette finner vi i nøkkelen til gården som hun ble gravlagt med. Vi kjenner lite til oppskrifter fra vikingtiden, men vet en del om hvilken råvarer vinkingene hadde gjennom arkeologiske utgravinger. Det er bl.a funnet "rester" av mat i kokekar og avfallshauger. Noen er også omtalt i skrifter fra vikingtiden. Til hverdags spiste vikingene ofte grøt og suppe/gryter. Kjøtt var til fest.

Det finnes mange funn og severdigheter etter vikingene og tidligere bosetting langs Nordsjøvegen. Her er noen høydepunkter.
 

Utvalgte opplevelser

Erling Skjalgssonmonumentet
Gravfunn på Bokn
Haraldshaugen - Norges riksmonument
Historisk funn på Karmøy
Olavskirken på Avaldsnes - det mektige minnesmerket om tidligere storhetstider
Pennefeltet -Lista
Slaget i Hafrsfjord
Spangereid var et høvdingesete i Vikingtiden
Utstein Kloster
Viking for en dag
Vikingfestivalen
Vikinggarden på Avaldsnes - en følelse av å være tilbake i vikingtiden