Risør Hotell

Risør er en av Sørlandets eldste byer og hollendernes tømmerfart fra 14-1500 tallet gjorde den til ladested under Skien i 1650. Navnet kommer av Risøya, en øy utenfor byen som er bevoktet med kratt (ris). Det gamle stednavnet Øster-Riisøer ble benyttet helt frem til 1905, da Risør ble den offisielle skrivemåten. Da Kristiansand ble opprettet, beordret man Risørs borgere å flytte dit, en henstilling som ikke ble fulgt. I begynnelsen av det 18. århundre hadde Risør større tollinntekter enn Kristiansand, hvilket førte til at byen i 1723 fikk kjøpestadsrettigheter. I krigstiden 1808-1814 utfoldet byen en ganske livlig kaprerfart. I løpet av 19. århundre fikk byen en anselig seilskipsflåte, men ved overgang til damp gikk flåten sterkt tilbake. Etter den store bybrannen i 1861, hvor hele 248 bygninger forsvant, ble Risør nyregulert. Etter sammenslåingen av kommunene Risør og Søndeled i 1964, ble Risør valgt som kommunens navn. 

Kontaktinformasjon

Risør Hotell Adresse:
Tangengata 16, 4950 Risør
 
Nettside:
www.risorhotel.no
 
Telefon:
+47 37148000
 
Åpningstider:

Også i nærheten

Amerikanske Lista
Arkelogisk Museum
Bakkaåno Camping & Gjestegard
Bokn Bygdemuseum
Brusand Camping
Bryne Kro og Hotell