Klepp_komm_svg
Klepp_komm_svg

Klepp

Klepp er kjent for et svært variert fugleliv og flere steder i kommunen er rasteplass for opptil tusenvis av trekkfugl både vår og høst. Flere naturvernområder inngår i Jæren våtmarksystem, blant disse er Orrevatnet naturreservat, Grudavatnet naturreservat samt deler av Jærstrendene.
Jærens rev, den vestligste sandtangen på Jærstrendene, ligger på Reve i Klepp. Dette revet har vært åsted for mange forlis langs den værharde Jærkysten, og en redningsstasjon ble tidlig opprettet her. Jærens rev er også en meget godt kjent lokasjon for vadefugler.
Sør for revet strekker Orrestranda seg, mens nordover ligger Borestranda og Selestranda, med Feistein fyr på en holme rett utenfor. Jærens rev, også kalt Revtangen, er det sted i Norge med kortest avstand til Skottland på den andre siden av Nordsjøen. Dette var årsaken til at Revtangen ble valgt som landingssted for den første flygningen over Nordsjøen. Tryggve Gran landet med et Bleriot fly den 30. juli 1914 etter en 4 timer og 10 minutters lang tur fra Cruden Bay i Skottland.


Klepp kommune Turistinformasjon
Besøks- og postadresse: 
Rådhuset, Solavn. 1, 4358 Kleppe.
Sentralbord: 51 42 98 00
E-postadresse: postmottak@klepp.kommune.no
Åpningstider: 07.30 - 15.00

Utforsk Nordsjøvegen

Ting å gjøre
Hva skjer
Overnatting
Søk
Søk
Søk

Bilder

Attraksjoner

Feistein fyr

Aktiviteter