Randaberg_komm_svg
Randaberg_komm_svg

Randaberg

Jærens nordspiss og en sentral utkikkspost ved innseilingen til Stavanger. Her finner en flotte sandstrender med sanddyner og en fantastisk rullesteinsvoll, Børaunen, som blir regnet som en av de største i sitt slag i Europa.
Vistnestunet er et kjent og flott jærtun fra rundt 1875. Dette driftes i samarbeid mellom Randaberg kommune og Jærmuseet. 
Bevaring av fyrene langs norskekysten er et satsingsområde, for de er en viktig del av vår kystkultur. Tungenes fyr er ett av disse fyrene. Tungenes fyr ble opprettet i 1828 og nedlagt i 1984. I tillegg til fyret er det fyrmesterbolig fra 1938, fyrbetjentbolig 1957/58, uthus, maskinhus og naust. Tungenes fyr er fredet og tilbakeført til 1930-tallet. I dag brukes fyret som kunst- og kultursenter. Her er Oskar Sørreimesamlingen, fyrmuseum og sjøbruksmuseum. Enkel kafé med god kaffemat.

Tungenes og områdene rundt er populære utfartssteder for befolkningen i Sør-Rogaland og for turister. Naturopplevelsene er storslåtte og rike i all slags vær og til alle tider, og med skipsleden utenfor har en alltid en følelse av at noe skjer her. Mange kombinerer besøket på Tungenes med en gåtur i Tungevågen.
Tungenes fyr er en del av Kystverkmusea, etatsmuseum for Kystverket.
Åpent søndager kl. 12.00-16.00 februar – november, og alle dager kl.12.00-16.00 fra midten av juni til midten av august.
Randaberg Turistinformasjon
Besøksadresse: Randabergvn. 370, 4070 Randaberg
Sentralbord: 51 41 41 00
E-postadresse: post@randaberg.kommune.no
Åpningstider: Alle hverdager 8 - 15.30

Utforsk Nordsjøvegen

Ting å gjøre
Hva skjer
Overnatting
Søk
Søk
Søk

Bilder

Attraksjoner og aktiviteter

Vistehola
Tungenes Fyr
Børaunen
Sandestranden
Randabergfjellet
Hålandsvatnet
Landsbyrittet