image001_edited.jpg

#NORDSJØVEGEN

Farsund - Flekkefjord

Etappe 4

Dette er det lengste strekket og nok det mest krevende. Turen er hele 81 km lang og tar rett over 5 timer. Her er mange tuneller og mye motorvei som krever at vi sykler lange omveier for å unngå trafikk. Ti gjengjeld får vi en fantastisk naturopplevelse. 

Vi anbefaler at en bruker hele dagen og legger inn fine og gode pauser. 

Sykkelruten hit: 

Fra Vestbygd tar dere opp skolebakken til endes for så å ta venstre ut Villaveien. Ta så høyre inn på Fv463 og Nordveien, forbi Lista Flypark i 4 km. Sving til venstre inn på Fv652. Så til høyre, videre på Fv652 i 20 km. Sving til venstre inn på fv465i 3,1 km. Ta til venstre igjen i 3,4 km. Sving til venstre og inn på Fv551 i 10,8 km. Ta til venstre 500 meter. Hold til venstre ved Farmonen/Fv 465, 1,8 km. Fortsett på Slimestadveien 1,4 km og fortsett på Gullsmedvegen 1 km. Sving til høyre og inn på Øyebergan i 170 meter til en svinger venstre og inn på Livollen i 750 meter. Fortsett på Øyekleiva i 2,9 km. Fortsett på Fv808 i 1,7 km. Sving til høyre og inn på Fv803 i 9,6 km. Sving til venstre og inn på Fv466 i 11,6 km. Sving venstre og inn på E39 i 2,1 km. Ta til høyre mot Loga i 41 meter, sving venstre og inn på Loga i 2 km. Fortsett på Årenesbakken og Drangeid til Flekkefjord sentrum. 

Her kan dere følge sykkelruten: 

https://goo.gl/maps/wGHBxAvzwEVEkxu99

Den kan enten lastes ned til mobilen eller skrives ut. 

Opplevelser langs ruten

Neste etappe mot sør

Neste etappe mot nord