Museum Stavanger

Oppdatert: 4. juni 2020

Se alt fra kunst til kloster på en billett. Museene våre er en unik kombinasjon av natur, kultur og kunst og tilbyr engasjerende utstillinger og arrangementer hele året.“BREIDABLIKK, LEDAAL, NORSK HERMETIKKMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM, STAVANGER MARITIME MUSEUM, STAVANGER MUSEUM MED NORSK BARNEMUSEUM, STAVANGER SKOLEMUSEUM, UTSTEIN KLOSTER”

Norges best bevarte middelalderkloster i historiske omgivelser på Mosterøy

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster, beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet.

Utstein Kloster drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Klosteret ligger på Mosterøy i Rennesøy kommune. Det er 30 minutters kjøreavstand til Stavanger via undersjøisk tunell (Rennfast). Utstein opptrer i historiske kilder allerede på 1000-tallet, og da som kongsgård for Harald Hårfagre etter slaget i Hafrsfjord i år 872.

Klosteret ble bygd fra 1260-årene, men det er mulig at noen bygningsdeler er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdanlegg. Kirken er enestående i sitt slag i Norge, med tårnet plassert midt mellom kor og skip.


Munkene tilhørte augustinerordenene. De hadde en streng disiplin med regelmessig bønn, skriftlesning og messer. Klosteret har neppe hatt mer enn 12 munker på det meste , men hadde trolig et betydelig antall tjenestefolk som stod for bl.a gårdsstell, bygningsarbeid og matlaging. Klosteret eide betydelige jordeiendommer og hadde nok inntekter til å brødfø 250 personer årlig. Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt.

utsteinkloster.no/events/utstilling


MUST Museum Stavanger ( MUST) er en unik kombinasjon av museer. MUST er det eneste museet i Norge som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur - og kunsthistorie, samt sjøfart og industri.


MUST forvalter over 150.000 kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander. Utvalg av disse kan man oppleve i spennende utstillinger og arrangementer i MUST sine elleve museer. Flere av disse er lokalisert i kulturhistoriske bygg og parker. Museet forvalter også to flytende fartøyer, Wyvern og Anna af Sand, samt Revtangen ornitologiske stasjon. I tillegg administrerer museet Ringmerkingssentralen, som organiserer all vitenskapelig ringmerking i Norge. MUST har et fagbibliotek for interne og eksterne brukere.


I og nær sentrum av Stavanger ligger de fleste av museene. Stavanger museum rommer Norsk barnemuseum, naturhistoriske og byhistoriske utstillinger, Stavanger maritime museum og Norsk hermetikkmuseum i gamle Stavanger. Ved Mosvannet ligger Stavanger kunstmuseum og i Hillevåg, Stavanger skolemuseum. Villaen Breidablikk, samt lystgården og kongeboligen Ledaal ligger på Egenes. Revtangen ornitologiske stasjon er lokalisert på Revtangen i Klepp kommune, og Norges eneste stående middelalderkloster Utstein kloster på Mosterøy ved Rennesøy.


I løpet av året tilbyr museene over 400 arrangementer. Hver høst arrangeres Museumsnatt i samarbeid med Arkeologisk museum.

Kontakt

Muségata 16 4010 Stavanger 51 84 27 00

post@museumstavanger.no

Nordsjøvegen magasinet

OPPLEVELSER SOM SOM PERLER PÅ EN SNOR

Nordsjøvegen byr på et stort mangfold av opplevelser langs hele reiseruten. Bruk en dag, en uke eller en måned. Uansett hvor lang din reise blir, vil du oppleve et stort mangfold av opplevelser.

 

Les magasinet online

 

Kontakt oss 

På grunn av Coronaviruset kan informasjon om åpning og besøk avvike - se nettsidene til bedriftene for mer info 

Nordsjøvegen
Grenseveien 21, 4313 Sandnes
Telefon: 47 30 70 75
E-post: post@nordsjovegen.no

 

© 2020 Nordsjøvegen. DesignStrek